عمل جراحی HIPEC یا شیمی درمانی داخل صفاقی برای اولین بار در شیراز توسط دکتر مجید اکرمی