همکاران محترم جراح

انشالله به زودی دوره های حضوری آموزش تخصصی کورس های مختلف جراحی برگزار خواهد شد و اطلاع رسانی در همین قسمت انجام خواهد گردید.