لیست مقالات دکتر اکرمی را در google scholar ببینید
نشریه جراحی ایران، دوره 27 ، شماره 3 و 4 ، سال 1398 ((آیا تشخیص زودرس سرطان امکانپذیر و یک ضرورت است؟))